ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ  
ΟΠΤΙΚΟΥΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΟΔΟΣ :ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ   ΑΡΙΘ. :1 Τ.Κ. : 11473 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ.: 095513927

ΔΟΥ .: ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ

E-Mail :  info@fanfilmproductions.eu

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2016    στις   31/12/2016

2015    στις   31/12/2015

2014    στις   31/12/2014

2013    στις   31/12/2013

2012    στις   31/12/2012